Detske oblecenie do skoly

Skutočné nebezpečenstvo výbuchu spočíva v prípade poprášenia vzduchu rôznymi druhmi prachu. Môžu žiť v drevnom prachu, jemnom uhoľnom prachu alebo práškových farbách. Pri produkte veľkej pozornosti jemných prachových zŕn rôzneho pôvodu sa môže dostať k výbuchu. Zapálenie môže byť spôsobené otvoreným ohňom, elektrickými iskrami, elektrostatickými prúdmi alebo súčasťami stroja, ktoré sú zohriate na vysoké teploty.

Spartanol

Aby sa minimalizovalo riziko výbuchu a výbuchu, sú potrebné zariadenia na odsávanie prachu. Najúčinnejšie sú miestne odsávače prachu, ktoré môžu mať podobu samonosných ramien, odsávacích krytov alebo digestorov, ktoré zostávajú v blízkosti zdroja emisií znečisťujúcich látok. Každý prachový agregát by sa mal pravidelne odstraňovať, aby sa nedostal k vzostupu a opätovnému usadeniu prachu. Nádobu na prach je potrebné pravidelne vyprázdňovať.

Zariadenia na odprašovanie musia existovať totožné so zásadou atex. Ventilátory a filtre sú zhodné, ktoré sú spoločné so základnými normami. Počiatočná inštalácia atex (atex inštalácia sa zhromažďuje z explozívnych panelov, ktoré majú filter odolný proti výbuchu. Filtre môžu byť jednoduché alebo opakovane použiteľné.Výbuch jemného uhlia vo výstavbe spôsobuje, že sa membrána delí, výbušné plyny sa vytvárajú k obsahu v takej forme, že sa nepripája k poškodeniu filtra.

Voliteľné vybavenie na odstraňovanie prachu môže byť zabezpečené pomocou hasiacich iskier alebo modernými hasiacimi systémami vo vnútri zariadenia pri súčasnom udržiavaní oxidu uhličitého. Spätné klapky by mali byť umiestnené na vetracích kanáloch dodávaných do filtra. Úlohou tlmičov je chrániť plameň pred rozšírením v zariadení.